Toponimia de Tordoia

Toponimia de Tordoia
Ano
2022
Edición
Real Academia Galega,Asociación Galega de Onomástica
Autoría
Lidia Gómez Martínez, Luz Méndez

Toponimia de Tordoia é unha adaptación do Traballo de Fin de Grao de Lidia Gómez Martínez, dirixido por Ana I. Boullón Agrelo e presentado no ano 2018 na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. A autora formou parte tamén, como técnica do Seminario de Sociolingüística da RAG, de proxectos como Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO (2020) e o Mapa sociolingüístico escolar de Ames (2021). Luz Méndez, académica correspondente e presidenta de AGOn, é autora nesta mesma colección da Toponimia de Agolada.