Detrás do nome

Durante anos, circulou a falsa teoría de que as letras maiúsculas non se acentuaban malia as Normas…
Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego…