Detrás do nome

Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non son comúns…
Cando un topónimo é composto, como Monforte de Lemos, adoita acontecer que a segunda parte é a…
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…
A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto…
O arco da vella é un dos fenómentos meteorolóxicos máis fermosos e tamén dos máis soprendentes.…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar.…
Coñeces o escudo de Noia? Nel figura toda unha lenda toponímica que se acabou por converter no…
Polas terras de Melide contan que antigamente houbo neste punto unha grande batalla. Mentres…