Detrás do nome

Cualedro é unha xoia toponímica do noso Nomenclátor e non só polo feito de ser un topónimo único en…
Buscar na cartografía galega actual localidades como Erizana ou Faro é unha tarefa complexa, pois…
A toponimia seméllase aos seres vivos porque moitos dos nosos nomes de lugar nacen, evolucionan e…
Santiago de Compostela é unha das cidades centrais do europeísmo. En cada unha das súas pedras…
Un novo volume da colección Terra Nomeada acaba de ver a luz. Escrito a catro mans por Luz Méndez e…
O pasado 3 de marzo, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, o director do…
Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…
A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…