Detrás do nome

Un novo volume da colección Terra Nomeada acaba de ver a luz. Escrito a catro mans por Luz Méndez e…
O pasado 3 de marzo, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, o director do…
Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…
A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar.…
Coñeces o escudo de Noia? Nel figura toda unha lenda toponímica que se acabou por converter no…