Detrás do nome

Que erga a man a galega ou o galego que non comeu nunca unha comida con allada! Xa sexan os…
Se Galicia é o país dos mil ríos, ten que ser, necesariamente, o das mil pontes. Moitos lugares da…
Na ponte romana de Chaves sobre o río Támega existe unha columna conmemorativa que contén unha…
Para expresar que, cando nun traballo colectivo, a repartición non é equitativa co esforzo ou co…
O Miño é tan vizoso que ata ten dúas fontes: a auténtica é no Pedregal de Irimia, na serra de Meira…
Cando preguntares polo río Deva, mellor seres concreto porque a pregunta pode ser respondida cunha…
Se a cultura popular galega elixiu unha árbore como símbolo esa é, sen dúbida, o carballo, un feito…
Lugares, aldeas, parroquias, concellos, comarcas e mesmo provincias… Hai moitos topónimos que teñen…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo…