Detrás do nome

Hai topónimos que teñen unha data de creación e un pasado glorioso: o 4 de agosto de 1385 tivo…
Castrigo é un bo exemplo de por que non podemos fiarnos das primeiras impresións cando falamos de…
A toponimia é unha gran forma para nos achegármonos á dialectoloxía da lingua no país. Como mostra…
Ás veces, a toponimia gusta de brincar coas palabras antigas e modernas: non sería estrano que…
Pazos e Pazo non só é un dos apelidos máis frecuentes no país senón un dos topónimos con máis…
Hoxe hai en Galicia máis de 4.000 persoas que se apelidan Rico pero ningunha Pobre. Mais na Idade…
Se hai un topónimo que destaca pola súa sonoridade ese é Xurenzás, que dá nome a unha parroquia do…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade…