Detrás do nome

Detrás de cada un dos máis de 40.000 topónimos que forman parte do noso Nomenclátor, existe unha…
Nesta sección falamos en moitas ocasións de topónimos transparentes ou de topónimos opacos: os…
A toponimia dun lugar, ademais de describirnos a paisaxe, é quen de falarnos do vínculo que as…
Son moitas as ocasións en que a toponimia dun lugar fala da súa orixe, ben sexa real ou mítica.…
A toponimia é un tesouro cultural que está presente en todas as partes dun territorio, pero, aínda…
En concreto é a obra póstuma de Luísa Villalta; talvez o grande poema da Coruña, herdeiro doutras…
O Gurugú é o lugar onde “viviu e soñou Luísa Villata”. No número 6 da rúa Vila de Laxe “as súas…
No artigo “Malos, Perros e Cas, topónimos interditos”, o académico correspondente e membro do…
Fonte é unha das palabras do galego común máis rendibles na nosa toponimia. O Nomenclátor de…
Un exónimo é unha palabra que se emprega no ámbito da onomástica para referirse ás adaptacións…