Fase 6: Exposición pública dos mapas toponímicos

Unha vez revisada a toponimia de campo dun determinado concello, supervisada pola Comisión de Toponimia e dixitalizada, maquetábanse os mapas topónimos por parroquias e expoñíanse nos locais habilitados polo concello. Para isto, organizábase un acto presidido polo alcalde, representantes das consellarías que financian o proxecto, ademais do director deste e técnicos do SITGA. Ao acto son convidados os informantes, a veciñanza e o alumnado dos colexios próximos.

Estas exposicións servían para agradecer o traballo dos informantes e concienciar a veciñanza sobre a importancia de preservar os nomes históricos, e tamén tiñan como obxectivo detectar e corrixir posibles erros, á parte de completar con novos nomes aquelas zonas onde se detectaron algunhas carencias. O material que se amosa nelas é o seguinte:

Mapas toponímicos:

 • A cartografía toponímica tiña unha escala 1:3.000 - 1:5.000 e elaborábase a partir de ortofotos do SIXPAC. Dependendo do tamaño de cada parroquia, esta podía representarse nun ou en varios mapas.
 • Os textos presentaban distintas cores para diferenciar tipoloxías xeográficas (entidades, elementos de interese cultural, paraxes, hidrografía, accidentes costeiros e equipamentos).
 • Os lindes territoriais da parroquia só tiñan carácter informativo.

Documentación:

 • Listaxe de topónimos recollidos en campo ordenados por tipoloxía xeográfica
 • Listaxe de topónimos normativizados pola Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia
 • Listaxe de topónimos para revisar en campo (dúbidas dos membros da Comisión de Toponimia)
 • Informe de carencias na recolleita de campo
 • Informe da documentación empregada (Nomenclátor de Galicia)
 • Gráficos cos resultados obtidos no traballo de campo

Fichas:

Estas fichas foron deseñadas co obxectivo de recoller información actualizada fornecida polos veciños e visitantes á exposición, tanto se se trata de novos topónimos como se son modificacións de nomes recollidos incorrectamente na primeira fase do traballo, ben na súa localización, ben na forma escrita.

 

Fase 5: Dixitalización dos topónimos na ortofoto         ------         Fase 7: Introdución de nova información

 

 • Fase 6: Exposición pública dos mapas toponímicos
 • Exposición pública dos mapas toponímicos