Terra Nomeada

Fernando Cabeza Quiles, autor de tres libros da colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a…
Toponimia de Tordoia é unha adaptación do Traballo de Fin de Grao de Lidia Gómez Martínez, dirixido por Ana I…
Xulia Marqués Valea, doutora especialista en toponimia con ampla experiencia en estudos etimolóxicos e…
A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo…
A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo…
Con esta colección, a Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica pretenden recompilar e estudar…
Con esta colección, a Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica pretenden recompilar e estudar…
A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo…
Con este volume, da autoría da especialista Luz Méndez, a Real Academia Galega inaugurou a colección coa que…