Luz Méndez

O eixo central de Estudos de Onomástica Galega VIII é a relación da onomástica coa literatura popular, que…
O presente traballo recolle os relatorios que se presentaron na VII edición da Xornada de Onomástica de…
O presente volume recolle os relatorios que un grupo selecto de investigadores de diversas universidades…
Co gallo de se celebrar en 2021 o Ano Santo Compostelán, a VI Xornada de Onomástica tivo como eixo os nomes…
Toponimia de Tordoia é unha adaptación do Traballo de Fin de Grao de Lidia Gómez Martínez, dirixido por Ana I…
Con este volume, da autoría da especialista Luz Méndez, a Real Academia Galega inaugurou a colección coa que…