Que serían as Palas de Rei?

A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar. Non hai mellor exemplo que a lenda sobre a orixe do topónimo Palas de Rei que recolleu Antonio Viña López, alumno de 2º de ESO do IES de Palas de Rei:

O rei pediulle un pano ao seu mordomo e cando este llo ía levar, alguén preguntoulle:
—Para quen é ese pano?
E respondeu o mordomo:
—P’alas narices de El-Rei!

Supoñemos que o rei protagonista deste relato humorístico sería Witiza, o rei visigótico que, segundo a tradición, mataría Fáfila nestas terras de Palas de Rei, onde, ao mesmo tempo, tería o seu pazo, o PALATIUM REGIS que aparece nun documento de 1153. Porén, a evolución de PALATIUM a Pala semella complicada, malia que Nicandro Ares teoriza sobre unha posible contaminación co termo Palla, tendo en conta que no século VI a sé episcopal de Ourense se coñecía como Palla Aurea.

Malia o anterior, son máis as voces que ven no Palas unha orixe non latina. Así, Vázquez Rodriguez salienta que a orixe do termo podería estar nas palabras do galego común “pala” e, por tanto, preindoeuropea, mentres que Edelmiro Báscuas considera que o primeiro elemento podería ser un derivado da raíz indoeuropea *pel-, “encher, verter, fluír”, polo que podería ser, na realidade, un Río de Rei.
 

Tamén che pode interesar...

Nada máis importante que os topónimos para darlles vida aos lugares. Florencio Delgado Gurriarán, autor…

Un dos faros máis impresionantes da nosa costa, o de