Etimoloxías populares

A toponimia é talvez unha das ramas do saber que máis se dá para a inventiva e é frecuente acharmos multitude…
Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño. Adoito…
Conta a lenda que nas alturas do Xistral existía un lago que pouco a pouco se foi secando a través dos cursos…
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto de que o…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar. Non hai…
Polas terras de Melide contan que antigamente houbo neste punto unha gran batalla. Mentres loitaban, un dos…