Atrás do nome

O arco da vella é un dos fenómentos meteorolóxicos máis fermosos e tamén dos máis soprendentes.…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar.…
A toponimia é unha gran forma para nos achegármonos á dialectoloxía da lingua no país. Como mostra…
Ás veces, a toponimia gusta de brincar coas palabras antigas e modernas: non sería estrano que…
Coñeces o escudo de Noia? Nel figura toda unha lenda toponímica que se acabou por converter no…
O Miño é tan vizoso que ata ten dúas fontes: a auténtica é no Pedregal de Irimia, na serra de Meira…
Cando preguntares polo río Deva, mellor seres concreto porque a pregunta pode ser respondida cunha…
Se a cultura popular galega elixiu unha árbore como símbolo esa é, sen dúbida, o carballo, un feito…
Polas terras de Melide contan que antigamente houbo neste punto unha gran batalla. Mentres loitaban…
Valdeorras forma parte deses topónimos cuxa primeira parte é transparente para nós, Val de, mais a…