Detrás do nome

Cando falamos de Cangas, axiña lembramos a vila mariñeira do Morrazo, capital da comarca e…
Lugares, aldeas, parroquias, concellos, comarcas e mesmo provincias… Hai moitos topónimos que teñen…
A toponimia é talvez unha das ramas do saber que máis se dá para a inventiva e é frecuente acharmos…
Unha lingua é sistemática, pero como creación humana que é, ten tamén as súas irregularidades e…
“Entre as brétemas do tempo”, hai unha figura que deita luz sobre a nosa orixe, pai “da raza máis…
As persoas que xa pasaron algunhas primaveras e comezan a contar os anos en outonos, abofé…
Rábade ten dúas características que o fan salientar na nosa xeografía. A primeira é o seu tamaño:…
Vigo é un dos focos económicos do país, mais non só por cuestións pecuniarias as palabras Vigo e…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o…
Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño…