Detrás do nome

Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo…
No século XVIII o Padre Sobreira, describiría as fontes do río Ulla como “un dos mananciais que en…
O Boletín do Museo Provincial de Lugo recolle no seu número X a lenda máis estendida sobre a orixe…
Pazos e Pazo non só é un dos apelidos máis frecuentes no país senón un dos topónimos con máis…
“De sinople un cervo de ouro, vilenado de goles; xefe de azur cunha estrela de ouro flanqueada de…
A hidronimia é a rama da toponimia que se dedica ao estudo dos nomes das masas de auga. Aplícase…
A hidronimia é a rama da toponimia que se dedica ao estudo dos nomes das masas de auga. Aplícase…
As pedras, se un sabe escoitalas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de…
As pedras, se un sabe escoitalas, falan. Cóntanos lendas, historias e centos e centos de…