Galicia Nomeada na prensa

O 20 de decembro, a Cidade da Cultura acolleu a presentación da aplicación Galicia Nomeada, que pretende facilitar a cooperación cidadá interxeracional para a recolleita da toponimia e da microtoponimia.

A seguir atoparás unha relación das diferentes noticias que nos medios de comunicación en liña:

Tipos