Lugares

Xesús Ferro Ruibal, académico numerario do Seminario de Onomástica da RAG e catedrático de latín, explica…
Hai topónimos que teñen unha data de creación e un pasado glorioso: o 4 de agosto de 1385 tivo lugar un…
Castrigo é un bo exemplo de por que non podemos fiarnos das primeiras impresións cando falamos de toponimia.
A toponimia é unha gran forma para nos achegármonos á dialectoloxía da lingua no país. Como mostra, as…
Pazos e Pazo non só é un dos apelidos máis frecuentes no país senón un dos topónimos con máis concorrencias.…
Hoxe hai en Galicia máis de 4.000 persoas que se apelidan Rico pero ningunha Pobre. Mais na Idade Media, isto…
Se hai un topónimo que destaca pola súa sonoridade ese é Xurenzás, que dá nome a unha parroquia do Concello…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade de…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade de…
As Illas Cíes gardan todo un tesouro de biodiversidade marítima e terrestre froito da súa privilexiada…