A Coruña

A Coruña é un dos topónimos que máis interese suscitou dentro da nosa filoloxía. Foron múltiplas as hipóteses…
O Campo da Leña e Os Cantóns son dous dos espazos máis simbólicos da cidade da Coruña, non só por seren dos…
Coñeces o escudo de Noia? Nel figura toda unha lenda toponímica que se acabou por converter no símbolo da…
Polas terras de Melide contan que antigamente houbo neste punto unha gran batalla. Mentres loitaban, un dos…
A toponimia é talvez unha das ramas do saber que máis se dá para a inventiva e é frecuente acharmos multitude…
“Entre as brétemas do tempo”, hai unha figura que deita luz sobre a nosa orixe, pai “da raza máis pura das…
Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño. Adoito…
Conta a lenda que un santo bretón chegou en barco á costa galega entre un coro de sete sereas que saíron ao…
Betanzos é un dos topónimos que convida andar ao xeito coas etimoloxías. É moi aceptada e estendida a teoría…
Á Coruña inventáronlle moitas etimoloxías, pero poucas tan fermosas como a que contou Afonso X na súa Estoria…