Hai lama en Barreiros?

Noutro artigo vimos a importancia que tivo o río Masma na conformación da vila de Foz e agora cruzamos a súa ría para a outra banda na procura dos barreiros de Barreiros.

Os topónimos Barreiro ou Barreiros, e derivados, son moi numerosos en toda a xeografía galega, con máis presenza no interior mais tamén na costa. Con todo, non sempre é doado coñecermos cal foi a orixe de cada un deles. No galego común, un barreiro é un lugar onde se extrae barro ou un lugar abundante en barro, mais tamén podería aludir á orografía do terreo, quer por formar unha barreira natural, quer por estar emparentado coa forma barra, isto é, “baixo de area na desembocadura dun río, que fai perigosa a navegación”.

A estas hipóteses podemos engadir unha confusión máis: os areais con forma de barra, como é O Altar na Foz do Masma, son lugares onde tamén hai abundancia de lama e, por tanto, barreiros e barreiras.

Barreiros pola lama ou Barreiros pola barra? Quedarémonos coa dúbida mais, sexa como for, o topónimo Barreiros aparece na documentación medieval desde unha época temperá como «territorio Barrarios» no ano 1101 no Tombo de Lourenzá.

Tamén che pode interesar...

O pasado 3 de marzo, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, o director do…

O Monte Louro é testemuña dun fenómeno natural que, malia de se producir cando menos dúas veces ao ano, non deixa de…