Detrás do nome

Ser un lugar de paso entre o norte e o sur de Europa sempre foi unha vantaxe para o noso país mais…
Un dos vexetais máis empregados na cultura tradicional foi e é o vimbieiro ou vimieiro, co que,…
Di a cantiga que "Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa" desa auga da Fonte da Ferrería…
Á Coruña inventáronlle moitas etimoloxías, pero poucas tan fermosas como a que contou Afonso X na…
Durante anos, circulou a falsa teoría de que as letras maiúsculas non se acentuaban malia as Normas…
Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego…