Listaxe de publicacións

Nesta sección poderás consultar e atopar ligazóns a publicacións de toponimia galega

O  propósito  central  do  traballo consiste  na  clasificación  e estudo  etimolóxico  dun …
2010
Este volume reúne un conxunto de contribucións que dá conta do proveito que se pode tirar da…
2010
Os nomes das freguesías constitúen un excelente campo para o estudo da toponimia de Galicia.…
2009
Callaica Nomina reúne un conxunto de 19 artigos de Juan José Moralejo, dedicados ao corpus…
2008
Recóllese e analízase a talasonimia (nomes propios do mar e da costa) da parte máis meridional de…
2008
Este volume inicia unha serie dedicada á toponimia das parroquias do Concello de Vigo. Iván Sestay…
2008
Colaboracións: Xosé Lois Vilar Pedreira, José Antonio Neira, Comisión de Toponimia, SITGA, Proxecto…
2008
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Estudo lingüístico e…
2007
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Esta publicación céntrase en…
2007
Unha das actuacións consideradas no proxecto COASTATLANTIC, cofinanciado pola Iniciativa…
2007