Atrás do nome

O Bierzo é a única comarca recoñecida por lei en Castela e León e moito tivo que ver nisto as súas…
Se existe controversia arredor da orixe áurea do topónimo Ourense, ese mesmo metal precioso pode…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade…
As vilas eran na Galicia medieval lugares habitados por unha ou varias familias. De aí a cantidade…
Ser un lugar de paso entre o norte e o sur de Europa sempre foi unha vantaxe para o noso país mais…
Un dos vexetais máis empregados na cultura tradicional foi e é o vimbieiro ou vimieiro, co que,…
Di a cantiga que "Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa" desa auga da Fonte da Ferrería…
Á Coruña inventáronlle moitas etimoloxías, pero poucas tan fermosas como a que contou Afonso X na…
Durante anos, circulou a falsa teoría de que as letras maiúsculas non se acentuaban malia as Normas…
Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego…