Atrás do nome

Se Galicia é o país dos mil ríos, ten que ser, necesariamente, o das mil pontes. Moitos lugares da…
Na ponte romana de Chaves sobre o río Támega existe unha columna conmemorativa que contén unha…
Para expresar que, cando nun traballo colectivo, a repartición non é equitativa co esforzo ou co…
Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…
A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…
Castrigo é un bo exemplo de por que non podemos fiarnos das primeiras impresións cando falamos de…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto…