Detrás do nome

Detrás de cada un dos máis de 40.000 topónimos que forman parte do noso Nomenclátor, existe unha…
É ben difícil escoitar a palabra Camariñas sen deixarse levar e recitar os versos que compoñen unha…
Nesta sección falamos en moitas ocasións de topónimos transparentes ou de topónimos opacos: os…
Cualedro é unha xoia toponímica do noso Nomenclátor e non só polo feito de ser un topónimo único en…
A toponimia dun lugar, ademais de describirnos a paisaxe, é quen de falarnos do vínculo que as…
Son moitas as ocasións en que a toponimia dun lugar fala da súa orixe, ben sexa real ou mítica.…
A toponimia é un tesouro cultural que está presente en todas as partes dun territorio, pero, aínda…
Na ponte romana que cruza o río Támega en Chaves (Portugal) existe unha columna conmemorativa que…
Buscar na cartografía galega actual localidades como Erizana ou Faro é unha tarefa complexa, pois…
En concreto é a obra póstuma de Luísa Villalta; talvez o grande poema da Coruña, herdeiro doutras…