Listado de publicacións

Nesta sección poderás consultar e atopar ligazóns a publicacións de toponimia galega

O presente repertorio recolle os nomes dos lugares, concellos e parroquias da terra Eo-Navia, así…
2010
Os nomes das freguesías constitúen un excelente campo para o estudo da toponimia de Galicia.…
2009
Callaica Nomina reúne un conxunto de 19 artigos de Juan José Moralejo, dedicados ao corpus…
2008
Recóllese e analízase a talasonimia (nomes propios do mar e da costa) da parte máis meridional de…
2008
Este volume inicia unha serie dedicada á toponimia das parroquias do Concello de Vigo. Iván Sestay…
2008
Colaboracións: Xosé Lois Vilar Pedreira, José Antonio Neira, Comisión de Toponimia, SITGA, Proxecto…
2008
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Estudo lingüístico e…
2007
Cartografía: SITGA (S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia) Esta publicación céntrase en…
2007
Unha das actuacións consideradas no proxecto COASTATLANTIC, cofinanciado pola Iniciativa…
2007
Esta obra constitúe un traballo rigoroso sobre preto de 8.000 topónimos derivados de 240 formas…
2006