Detrás do nome

A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…
Castrigo é un bo exemplo de por que non podemos fiarnos das primeiras impresións cando falamos de…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto…
O arco da vella é un dos fenómentos meteorolóxicos máis fermosos e tamén dos máis soprendentes.…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar.…
A toponimia é unha gran forma para nos achegármonos á dialectoloxía da lingua no país. Como mostra…
Ás veces, a toponimia gusta de brincar coas palabras antigas e modernas: non sería estrano que…
Coñeces o escudo de Noia? Nel figura toda unha lenda toponímica que se acabou por converter no…
O Miño é tan vizoso que ata ten dúas fontes: a auténtica é no Pedregal de Irimia, na serra de Meira…