Detrás do nome

Unha lingua é sistemática, pero como creación humana que é, ten tamén as súas irregularidades e…
“Entre as brétemas do tempo”, hai unha figura que deita luz sobre a nosa orixe, pai “da raza máis…
As persoas que xa pasaron algunhas primaveras e comezan a contar os anos en outonos, abofé…
Rábade ten dúas características que o fan salientar na nosa xeografía. A primeira é o seu tamaño:…
Vigo é un dos focos económicos do país, mais non só por cuestións pecuniarias as palabras Vigo e…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o…
Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo…
No século XVIII o Padre Sobreira, describiría as fontes do río Ulla como “un dos mananciais que en…
O Boletín do Museo Provincial de Lugo recolle no seu número X a lenda máis estendida sobre a orixe…