Detrás do nome

O pasado 3 de marzo, o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, o director do…
O Monte Louro é testemuña dun fenómeno natural que, malia de se producir cando menos dúas veces ao…
Hai quen pode presumir de galego por partida dupla: son os habitantes de cinco parroquias…
Que erga a man a galega ou o galego que non comeu nunca unha comida con allada! Xa sexan os…
Se Galicia é o país dos mil ríos, ten que ser, necesariamente, o das mil pontes. Moitos lugares da…
Na ponte romana de Chaves sobre o río Támega existe unha columna conmemorativa que contén unha…
Para expresar que, cando nun traballo colectivo, a repartición non é equitativa co esforzo ou co…
Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…