Detrás do nome

As persoas que xa pasaron algunhas primaveras e comezan a contar os anos en outonos, abofé…
Rábade ten dúas características que o fan salientar na nosa xeografía. A primeira é o seu tamaño:…
Vigo é un dos focos económicos do país, mais non só por cuestións pecuniarias as palabras Vigo e…
É o Tambre un río escuro? Ou caracterízase por ter ribeiras con vexetación miúda? Ou simplemente o…
Se hai un dous lugares que máis veces aparece nas relacións de topónimos curiosos ese é o de Cariño…
O Eo é un dos ríos máis relevantes do país, non só por figurar entre os máis longos senón polo…
No século XVIII o Padre Sobreira, describiría as fontes do río Ulla como “un dos mananciais que en…
O Boletín do Museo Provincial de Lugo recolle no seu número X a lenda máis estendida sobre a orixe…
Pazos e Pazo non só é un dos apelidos máis frecuentes no país senón un dos topónimos con máis…
“De sinople un cervo de ouro, vilenado de goles; xefe de azur cunha estrela de ouro flanqueada de…