Detrás do nome

Os topónimos monosilábicos en galego resultan ben enigmáticos para a maioría, se non se…
Quen foi o Lemos orixinario que deu nome a toda unha terra?
Como ben di o académico Xesús Ferro Ruibal, canto máis se matina na orixe dunha palabra, máis…
A maior parte do léxico galego está formada por palabras que proceden do latín. Segundo a súa…
Castrigo é un bo exemplo de por que non podemos fiarnos das primeiras impresións cando falamos de…
Viveiro é un deses topónimos que poderiamos considerar transparentes... Ou non?
Se hai un topónimo cunha etimoloxía popular moi estendida ese é Santiago de Compostela ata o punto…
O arco da vella é un dos fenómentos meteorolóxicos máis fermosos e tamén dos máis soprendentes.…
A cultura popular sempre amosa unha abondosa inventiva á hora de buscar orixes ao nomes de lugar.…
A toponimia é unha gran forma para nos achegármonos á dialectoloxía da lingua no país. Como mostra…