Detrás do nome

Di a cantiga que "Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa" desa auga da Fonte da Ferrería…
Á Coruña inventáronlle moitas etimoloxías, pero poucas tan fermosas como a que contou Afonso X na…
Durante anos, circulou a falsa teoría de que as letras maiúsculas non se acentuaban malia as Normas…
Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego…